Fællesadministrationen – Københavns Universitet

Forside

Fællesadministrationen varetager en række administrative opgaver for hele universitetet ved at stille redskaber, koordinering og ekspertise til rådighed for fakulteternes og institutternes administrative arbejde.

Derudover varetager fællesadministrationen rådgivnings- og sekretariatsopgaver for bestyrelsen, direktionen og hovedsamarbejdsudvalget.

Vejviser

Du kan vælge at lede efter afdelinger, lokaler eller serviceenheder:

- Afdelinger

- Lokaler

- Serviceenheder